Nesselande

Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow

In dienst van de gemeente Rotterdam is Arjen Knoester de stedenbouwkundig ontwerper en supervisor van de Vinex-locatie Nesselande. Vanaf het eerste concept tot de laatste uitwerkingen tekende hij samen met landschapsarchitect Linda Hooijer voor deze bijzondere stadsrand van Rotterdam aan het Groene Hart. Samenwerking met marktpartijen leidde tot een succesvol resultaat. Nesselande is nu de badplaats in de polder aan de oostzijde van de Rotterdam-Alexander. Nesselande won de Nepromprijs voor gebiedsontwikkeling in 2013. Tal van publicaties zijn verschenen waaronder het boek: Nestelen in Nesselande in 2006. Nesselande is nog niet af. Nog steeds worden verschillende delen van de locatie ontwikkeld. In 2016 wordt een nieuwe publicatie verwacht bijĀ uitgeverij 010 met een aparte plaats voorĀ Nesselande in het kader van het jubileum Vinex-jaar 2015.

 

stunning!

stunning!

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes