Follydock

Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow

In de archieven van ir. M.G. de Gelder, de stichter van Heyplaat, vonden we halfvergane tekeningen van een vreemdsoortig bouwwerk. Tevens troffen wij een dagboek aan, waarin uitvoerig het object beschreven wordt. Volgens het dagboek zendt het object geluiden met intervallen uit, terwijl de lamp op de top van kleur en intensiteit verandert. 

Year
2007
exhibition Rotterdam AIR

stunning!

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes